De huisregels van Beauty & Wellness JBO.


Huisregels


Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Als u een afspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.


Ethiek en hygiëne


Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Beauty & Wellness JBO verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Het dragen van ondergoed is daarom verplicht. Seksuele handelingen worden niet verricht. Beauty & Wellness JBO behoudt zich het recht u te weigeren indien u onder invloed bent van drugs / alcohol of als u agressief, seksueel of intimiderend gedrag vertoond.


Afspraak tijdig annuleren


Bij verhindering s.v.p. de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren annuleren. Indien dit niet gebeurt, zullen de kosten voor de gemaakte afspraak in rekening worden gebracht.


Intakegesprek


Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw specifieke klachten en/of medisch verleden. Deze intake is kosteloos. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure, kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.


Medische informatie


Gebruikt u medicijnen of bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of anderszins, dan is het verstandig voorafgaand aan een massage uw arts/specialist te vragen of u gemasseerd mag worden.